Реєстрація

Реєстрація
* ім'я: 2-20 символів
* прізвище: 2-20 символів
* логін/нік: має складатися з символів a-zA-Z0-9 (не може складатися тільки з цифр) і мати розмір 4-12 символів
* пароль: має складатися з символів a-z A-Z 0-9 !@#$%^&*()_-+ , мати розмір 4-12 символів і не співпадати з логіном
* повторити пароль:
* e-mail:
* район / місто:
де навчаєтесь:
підписатись на розсилку сайту:
* - поля обов'язкові для вводу