Результати турніру "Сварливі макаки "

Зведена таблиця результатів

Учасник\Тест Pyramid Zoo Suma
0023_Іван Демчук 50 50 100
0045_Роман Франчук 14 50 64
0071_Сергій Лоран 2 50 52
0076_Богдан Потапський 20 50 70
0085_Дмитро Ігнатенко 18 50 68
0103_Andrey Nikolayev 16 10 26
1043_Люба Ярушинська 16 50 66
1467_Іван Здомський 3 38 41

 

Результати тестів по задачі "Pyramid"

Учасник\Тест 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sum
0023_Іван Демчук + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 50,0
0045_Роман Франчук + + + + + + - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 14,0
0071_Сергій Лоран + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0
0076_Богдан Потапський + + + + + - - - - - - - + - + - + - - - - - + + - 20,0
0085_Дмитро Ігнатенко + + + + + + + + - - - - - - - - - + - - - - - - - 18,0
0103_Andrey Nikolayev + + + + + + + - - - - - - - - + - - - - - - - - - 16,0
1043_Люба Ярушинська + + + + + + + - - - - - - - - - - - - + - - - - - 16,0
1467_Іван Здомський P P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,0

 

Результати тестів по задачі "Zoo"

Учасник\Тест 01 02 03 04 05 Sum
0023_Іван Демчук + + + + + 50,0
0045_Роман Франчук + + + + + 50,0
0071_Сергій Лоран + + + + + 50,0
0076_Богдан Потапський + + + + + 50,0
0085_Дмитро Ігнатенко + + + + + 50,0
0103_Andrey Nikolayev + - - - - 10,0
1043_Люба Ярушинська + + + + + 50,0
1467_Іван Здомський P P P P P 37,5

 

Легенда:
T - перевищений ліміт часу
W - помилка вводу-виводу, використання модуля Crt.
R - помилка виконання
N - відсутній розв'язок
P - штраф за виведення лишнього символа, рядка, вивід, що не відповідає умові задачі (уч.1467)

Авторські розв"язки

Pyramid

Автор Демчук Іван

 
var n,i,j:longint;
a,b:array[1..50] of extended;
begin
  readln(n);
  for i:=1 to n do b[i]:=i;
  for j:=n-1 downto 1 do
  begin
    a:=b;
    for i:=1 to j do
    begin
      b[i]:=(a[i]*a[i+1]);
      while frac(b[i]/10)=0 do b[i]:=b[i]/10;
    end;
  end;
  while b[1]>9 do b[1]:=trunc(b[1]/10);
  writeln(b[1]:0:0);
end.
	 
	 

 

Zoo

Автор Демчук Іван

var n,k:int64;
begin
  readln(n);
  k:=4*(n*n-4)+4*(n-2)*(n*n-6)+(n-2)*(n-2)*(n*n-9);
  writeln(k);
end.